Sprawdzamy realizację Wrocławskiej Polityki Mobilności

Ruch pieszych i osób o ograniczonej sprawności ()
Polityka parkingowa ()
Transport rowerowy ()
Transport zbiorowy ()
Ekonomia i finanse ()
Planowanie przestrzenne ()
Kształtowanie zrównoważonej mobilności ()
Bezpieczeństwo przemieszczania się ()
Dialog społeczny ()
Transport samochodowy osobowy (indywidualny) ()
Ochrona środowiska ()

Wrocławska Polityka Mobilności (WPM) to najważniejszy strategiczny dokument o transporcie w mieście. Zobowiązuje ona urzędników i władze miasta do konkretnych działań na rzecz zrównoważonej mobilności.

Głównym celem WPM jest zmniejszenie odsetka podróży samochodem do 35%. Tymczasem przez 3 lata od uchwalenia WPM (2013 r.) we Wrocławiu zarejestrowanych jest o 14% więcej aut i na koniec 2016 r. było ich 639 na 1000 mieszkańców.

Chcemy sprawdzić, w czym tkwi problem. Dlatego przez rok analizujemy WPM rozdział po rozdziale. Spotykamy się z urzędnikami, wnioskujemy o informacje, zbieramy dane. Naszym celem jest obiektywna ocena zapisów WPM. Sprawdzimy, czy transport we Wrocławiu rzeczywiście jest zrównoważony. Ocenimy, w jakim stopniu cele WPM są realizowane.

POBIERZ Wrocławską Politykę Mobilności .pdf

Projekt finansowany z dotacji Fundacji im. St. Batorego
w ramach programu „Demokracja w Działaniu”

NASZE EKSPERTYZY

1. Ruch pieszych i osób o ograniczonej sprawności

We Wrocławiu jest 630 tysięcy pieszych. Czy wygodnie chodzi im się po mieście? Po raz kolejny to sprawdziliśmy. Tym razem wzięliśmy pod lupę zapisy Wrocławskiej Polityki Mobilności (WPM). Czy działania władz i urzędników je spełniają?

Od dawna zajmujemy się tematyką pieszą. W 2015 i 2016 realizowaliśmy duży projekt, w którym badaliśmy możliwości poruszania się po Wrocławiu, biorąc na warsztat bezpieczeństwo i wygodę pieszych. Zebrane przez nas obserwacje wraz z proponowanymi rozwiązaniami zawarliśmy w publikacji Pieszy Wrocław. Dobre praktyki i zestaw rekomendacji dla rozwoju miasta. Teraz przedstawiamy kolejne opracowanie.

2. Polityka parkingowa

Tomasz Stefanicki, oficer pieszy z wrocławskiego magistratu, uznaje politykę parkingową za najważniejsze narzędzie w tworzeniu przestrzeni miejskiej przyjaznej dla ruchu pieszego. Trudno się temu dziwić — nie ma właściwie osiedla we Wrocławiu, na którym nie byłoby problemu z przejściem chodnikiem z powodu zastawienia go samochodami. We Wrocławskiej Polityce Mobilności urzędnicy określili, do czego należy dążyć w kwestii parkowania pojazdów. Czy cele te są realizowane?

3. Transport rowerowy

237 km dróg dla rowerów, 17 mln zł na rozwój ruchu jednośladów (w 2017 r.), strategia planowania inwestycji szeroko konsultowana z eksperckimi organizacjami po-zarządowymi — coraz więcej decyzji i podejmowanych działań sprzyja osobom wybierającym rower we Wrocławiu. Niestety, wskaźniki z Polityki Rowerowej Wrocławia są dalece nieosiągnięte.

4. Transport zbiorowy

Spadek odsetka podróży samochodem to główny cel Wrocławskiej Polityki Mobilności (WPM). Najłatwiej zrealizować go zachęcając mieszkańców do podróży komunikacją zbiorową. Ta nie będzie jednak atrakcyjna, jeśli nie nada się jej pełnego priorytetu.

5. Ekonomia i finanse

Miasto może uchwalić dowolną strategię, ale miernikiem jej realizacji zawsze będą polityczne decyzje. Ich częścią jest uwzględnienie zapisów danej strategii w budżecie. Jak jest w przypadku transportu? Czy możemy powiedzieć, że Wrocławska Polityka Mobilności jest rzeczywiście realizowana? Sprawdziliśmy to.

6. Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne ma bardzo duży wpływ na transport. Musi być ono fundamentem polityki miasta, jeśli chcemy, by został zrealizowany cel WPM — spadek udziału podróży samochodem. Od planowania przestrzeni w mieście w dużej mierze zależy, czym przemieszczają się jego mieszkańcy.

7. Kształtowanie zrównoważonej mobilności

Budowa jak najszerszego poparcia społecznego dla zrównoważonej mobilności nie obejdzie się bez pełnego zrozumienia przez władze Wrocławia, że to temat palący. Zamiast ulegać krytyce osób, które wierzą, że rozbudowa dróg rozwiąże problemy naszego zakorkowanego miasta, należy podjąć odważne kroki w kierunku harmonijnego modelu transportu.

8. Bezpieczeństwo poruszania się

We Wrocławskiej Polityce Mobilności czytamy, że prawo do swobodnego poruszania się jest nieodłącznie związane z prawem do bezpieczeństwa poruszających się. Czy na ulicach naszego miasta możemy się czuć bezpieczni? Czy prawo do bezpieczeństwa jest zagwarantowane wszystkim użytkownikom — kierowcom, rowerzystom oraz pieszym?

9. Dialog społeczny

Dialog społeczny to istotny obszar Wrocławskiej Polityki Mobilności. Właściwe przeprowadzenie procesu partycypacji — od informowania po współtworzenie rozwiązań z grupami interesów — wpływa na poprawne wdrożenie poszczególnych obszarów tego dokumentu. To również uświadamianie i kształtowanie społecznej odpowiedzialności za podejmowane codziennie przez każdego z nas decyzje.

10. Transport samochodowy osobowy (indywidualny)

Ruch samochodów we Wrocławiu to temat, który niezmiennie wywołuje duże emocje. Z danych wynika, że aut mamy w mieście bardzo dużo (640 na 1000 mieszkańców na koniec 2016 roku, niemal 2 razy więcej niż w Berlinie). To częściowo również powód tego, że wielu mieszkańców jest niezadowolonych z warunków ruchu na drogach.

11. Ochrona środowiska

Transport jest tym elementem miasta, który wydaje się mieć największy wpływ na środowisko. Dlatego we Wrocławskiej Polityce Mobilności ochrona środowiska została wskazana jako jeden z ważnych obszarów działań. Czy jej zapisy w tym zakresie są realizowane?

NASZE ARTYKUŁY

Zero ofiar wypadków we Wrocławiu w 2025 – to możliwe

Akcja Miasto wystąpiła z propozycją stworzenia programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego we Wrocławiu. Aktywiści chcą spotkać się z urzędnikami i porozmawiać z nimi na ...

Przedstawiamy audyt polityki transportowej Wrocławia

Przez ostatni rok ocenialiśmy politykę transportową Wrocławia. Sprawdzaliśmy, czy zapisy na papierze mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dziś z dumą prezentujemy wyniki kompletnego audytu. Co ...

Nowy plan mobilności: szansa i wyzwanie

Wrocław w kwietniu rozpoczął prace nad projektem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Powstaje on zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, a pracom towarzyszą konsultacje społeczne pod ...

Jak odkorkować Wrocław? Budujmy w centrum

Sposób planowania przestrzeni ma bardzo duży wpływ na transport. Wielofunkcyjna, gęsta zabudowa zachęca do podróży pieszych i rowerowych, bo odległości są niewielkie. Stawianie budynków ...

Jak rozmawiać o transporcie?

Ważnym elementem przy przeprowadzaniu inwestycji miejskich jest aspekt społeczny, który często może zaważyć o jej powodzeniu lub porażce. Właściwie przeprowadzony proces partycypacji pomaga w ...

Jak uporządkować parkowanie? Historia sprzed 2 lat

Zastawione chodniki i rozjechana zieleń stały się normą. Jak ucywilizować parkowanie w centrum? Przedstawiamy nasze propozycje sprzed dwóch lat, które prezentowaliśmy władzom miasta. Ponad ...

Wnioskujemy o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Dobrze zaprojektowana infrastruktura jest kluczem do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Dlatego przeanalizowaliśmy dane o wypadkach z ich udziałem i oceniliśmy jakość infrastruktury na ...

Przenieśmy odrobinę Wiednia do Wrocławia

Wiedeń co roku w światowych rankingach trafia do czołówki miast o najwyższym poziomie jakości życia. Stolica Austrii jest stawiana za wzór w zakresie polityki ...

Nasze życie jest najcenniejsze

Jeśli mielibyśmy wybierać, co jest dla nas ważniejsze: nasze życie czy tempo dojazdu do pracy, bez wątpienia wybierzemy życie. Nie ma przecież nic cenniejszego, ...

Wrocławski transport przyjazny dla środowiska?

Transport bez wątpienia ma ogromny wpływ na środowisko. Pojazdy emitują zanieczyszczenia, które oddziałują na jakość powietrza, gleby i roślin. Są również źródłem hałasu. Emisje ...

Wrocław nie jest zieloną stolica mobilności

Jest we Wrocławiu szereg pozytywnych działań, które wspierają zrównoważoną mobilność, ale nie składają się w spójny plan. Liczne ważne problemy nie doczekały się nadal ...

Dobry transport to dobre planowanie

Zazwyczaj o transporcie myślano od strony popytowej. Władze publiczne skupiały się na budowaniu infrastruktury, głównie drogowej która miała zaspokoić potrzeby obywateli. Ten sposób myślenia ...

Ruch aut: błędne koło polityki transportowej

Ruch samochodów we Wrocławiu to temat, który niezmiennie wywołuje duże emocje. Z danych wynika, że aut mamy w mieście bardzo dużo. W rezultacie wielu ...

Zrozumieć zrównoważoną mobilność

Zrównoważona mobilność to stan, w którym codzienne wybory środka transportu sprzyjają dobrej jakości życia w mieście. Kiedy mieszkaniec, osoba dojeżdżająca do pracy czy turysta ...

Szybka kolej – jak najszybciej!

Od wielu lat mówi się o potrzebie stworzenia kolei miejskiej we Wrocławiu. Oczywistością jest, że kolej - jako szybki środek transportu - może realnie ...

Parkowanie: czy magistrat robi to dobrze?

W różnych miejscach Wrocławia oglądamy na co dzień nielegalne parkowanie. Zastawione chodniki i rozjechana zieleń stały się normą. Dzieje się tak, bo w mieście ...

Czy w parkingu podziemnym Dworca Głównego powstanie parking rowerowy?

Wspólnie z Wrocławską Inicjatywą Rowerową zwróciliśmy się do PKP z prośbą o stworzenie parkingu rowerowego w parkingu podziemnym pod Dworcem Głównym. Istniejące obecnie w ...

Wnioskujemy do Najwyższej Izby Kontroli ws. wykolejeń tramwajów

Składamy wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie, czy wrocławskie torowiska są utrzymane w odpowiednim stanie oraz czy władze Wrocławia należycie dopełniają swoich obowiązków ...

Pęknięta Złota szyna dla prezydenta. Za fatalny stan torowisk

Wręczyliśmy dziś prezydentowi Rafałowi Dutkiewiczowi statuetkę pękniętej Złotej szyny. Naszym zdaniem to prezydent odpowiada za fatalny stan torowisk i liczne wykolejenia tramwajów. Społecznicy wnioskują ...

MPK wolniej niż autem, bo tak chcą władze Wrocławia

Korki byłyby mniejsze, gdyby władze Wrocławia realizowały politykę, która jest na papierze. Realia są inne – to nie komunikacja zbiorowa a samochody są traktowane ...

Studencki start we Wrocławiu

“Przyjeżdża student do Wrocławia i…”. I rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu w mieście zakorkowanym, gdzie trudno zaparkować auto w centrum, pod uczelnią, akademikiem ...

Polityka Mobilności – strategia na papierze?

Miasto może uchwalić dowolną strategię, ale miernikiem jej realizacji zawsze będą polityczne decyzje. Ich częścią jest uwzględnienie zapisów danej strategii w budżecie. Jak jest ...

Pieszy Wrocław – czy jest lepiej? [NASZA EKSPERTYZA]

We Wrocławiu jest 630 tysięcy pieszych. Czy wygodnie chodzi im się po mieście? Po raz kolejny to sprawdziliśmy. Tym razem wzięliśmy pod lupę zapisy ...

Transport rowerowy we Wrocławiu. Zapisy, liczby i rzeczywistość

Analizą transportu rowerowego rozpoczynamy cykl ekspertyz wybranych obszarów Wrocławskiej Polityki Mobilności (WPM). Sprawdzamy w nich, czy urzędnicy wywiązują się z zapisów zawartych w dokumencie, ...

Projekt finansowany z dotacji Fundacji im. St. Batorego w ramach programu "Demokracja w Działaniu"