Co się dzieje z twoim adresem e-mail w ramach naszego newslettera?

Twoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu) przetwarza Stowarzyszenie Akcja Miasto (ul. Kniaziewicza 12/4, 50-454 Wrocław, e-mail: biuro@akcjamiasto.org) w celach niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia rowerowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia naboru i zorganizowania szkolenia.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. A jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Regulamin list mailingowych

 1. Obowiązujący od 25 maja 2018 r.
 2. Regulamin określa zasady otrzymywania informacji w ramach list mailingowych Stowarzyszenia Akcja Miasto, obejmujących listy: Newsletter, petycje online, ebook O przesiadaniu się na rower z głową i zostaniu przy nim na zawsze (dalej: Usługi).
 3. Usługi świadczone są przez Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej: Stowarzyszenie) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kniaziewicza 12/4, kod pocztowy 50-454, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000370435, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8971768564, REGON: 021397082.
 4. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i bezterminowe oraz nieodpłatne.
 5. W celu świadczenia Usług Stowarzyszenie pozyskuje od osób zainteresowanych (dalej: Użytkownicy) adresy e-mail.
 6. W ramach Usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, wysyłane są informacje o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie w danym miesiącu,
 7. Informacje, o których mowa w ust. 6, wysyłane są: nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 8. Zamówienie Usług następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
  • podanie adresu e-mail Użytkownika w odpowiednim formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej akcjamiasto.org,
  • w przypadku ebooka O przesiadaniu się na rower z głową i zostaniu przy nim na zawsze podanie adresu e-mail Użytkownika w odpowiednim formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej wybieramrower.org,
  • wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji w ramach danej listy,
  • kliknięcie na przycisk „Wyślij”,
  • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanym przez Stowarzyszenie mailu,
  • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy adresatów danej Usługi.
 9. Rezygnacja z danej Usługi możliwa jest poprzez kliknięcie w link rezygnacji w stopce mailingu lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@akcjamiasto.org.
 10. nformacje dotyczące ochrony danych osobowych, modyfikacji i usunięcia danych dostępne są w Polityce prywatności Stowarzyszenia Akcja Miasto.