EWALUACJA WROCŁAWSKIEGO PANELU OBYWATELSKIEGO

Dzięki Wrocławskiemu Panelowi Obywatelskiemu z 2020 roku po raz pierwszy wylosowani mieszkańcy Wrocławia mogli zdecydować o ważnych sprawach miasta. Obywatele posłuchali głosów ekspertów, po czym sami wypracowali rozwiązania dla przyszłości transportu we Wrocławiu.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zapowiedział, że wszystkie, które uzyskają powyżej 80% poparcia zostaną zrealizowane. Te z poparciem między 65% a 80% miały zostać przeanalizowane.

Zweryfikowaliśmy to wszystko!

Panelistom zadano dwa kluczowe pytania. Pierwsze dotyczyło tego, czy osiedla: Jagodno, Maślice, Muchobór Wielki, Ołtaszyn i Psie Pole powinny być obsługiwane tramwajami czy autobusami. Drugie dotyczyło ograniczeń dla wjazdu pojazdów, strefy ruchu pieszego i płatnego parkowania. To sprawy ważne zarówno dla mobilności Wrocławian, jak i dla ochrony klimatu i ochrony powietrza. Istotne jest to, że losowanie uwzględniało główny środek transportu, a zatem reprezentowani byli pasażerowie MPK, kierowcy, piesi i rowerzyści.

Odpowiedź na pierwsze pytanie była dla panelistów jasna: na wszystkie te osiedla powinien pojechać tramwaj i to możliwie szybko. W przypadku drugiego pytania rekomendacje dotyczyły m.in. wyższych opłat za parkowanie na ulicach w okolicach parkingów kubaturowych czy egzekucji zasad prawidłowego parkowania.

Paneliści jednak potraktowali poważnie główne pytanie (Jak usprawnić przemieszczanie się po Wrocławiu, mając na względzie poprawę jakości życia i ochronę klimatu?), zatem nie ograniczyli się do podanych pytań ale potraktowali je w sposób całościowy, skierowali rekomendacje także wobec polityki rowerowej i parkingowej oraz kolei miejskiej.

Obywatele mogą zatem oczekiwać, że wskazania Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego będą zrealizowane. Zdecydowaliśmy się zbadać tę sprawę za pomocą dostępu do informacji publicznej i własnej analizy, na podstawie rekomendacji panelu oraz zobowiązań, które przyjęli na siebie urzędnicy, wynikających z komentarza Urzędu Miejskiego.

Rekomendacje panelu pogrupowaliśmy w 40 tematów, częściowo grupując tożsame postulaty ze sobą. Spośród nich

 1. 26 rekomendacji nie zostało wdrożonych:
  a. w przypadku 11 rekomendacji oceniliśmy, że nic się nie dzieje
  10 należy uznać za niezrealizowane nawet mimo podejmowanych pewnych, choć nieodnoszących sie do istoty problemów działań
  b. w przypadku 3 rekomendacji urząd uznał, że nie da się ich zrealizować
  c. w 2 przypadkach Urząd Miejski wprowadza zmiany przeciwne do rekomendacji panelu).
 2. 10 można uznać za częściowo zrealizowane (w tym w 1 przypadku UM podjął inicjatywę, która się nie udała)
 3. tylko 4 za zrealizowane w całości.

Większość zatem nie została zrealizowana choć, przypomnijmy, prezydent Jacek Sutryk obiecał, że zrealizowane zostaną one wszystkie i miał na to już 3 lata.

Kluczowy postulat panelistów, czyli jednoznacznie rekomendowana budowa tras tramwajowych, nie jest realizowany. Nie ma też obiecanych regularnych informacji o postępie w tej sprawie, czego przejawem był np. brak publicznej i jasnej informacji o przesunięciu trasy tramwajowej na osiedle Maślice na listę rezerwową.
Nie widać też żadnego postępu w dziedzinie kolei miejskiej, a doszło wręcz do regresu – wycofany został wspólny bilet na MPK Wrocław i Koleje Dolnośląskie.
Ponadto bez żadnego powodu wstrzymana została realizacja jedynej inwestycji, która miała wpisana konkretną datę realizacji- budowa przystanków wiedeńskich przy ul. Świdnickiej.

Do tego w różnych przypadkach Urząd Miejski sam nie wie, czy spełnił swoje obietnice!. Nie wiadomo m.in. czy powstał zapowiadany model współpracy z deweloperami, a także czy wprowadzenie priorytetu przejazdu w sygnalizacji świetlnej odniosło skutek, tj. spełnienie obietnicy przez skrócenie czasu przejazdu.

W niektórych sprawach podejmowane są pewne działania, jednak zupełnie nieadekwatne do potrzeb. Np. fundusze wydawane na modernizację i rozbudowę tras rowerowych są bardzo niskie, totalnie nieadekwatne do rosnącego ruchu i dalekie od kwot, których domagali paneliści. Nie są też wprowadzane na szersza skalę zmiany w kierunku przyjaznej przestrzeni miejskiej. Brakuje również harmonogramu działań – np. konkretnych dat w których wprowadzane będą rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania.

Można dodać, że liczne rekomendacje były w pełni zgodne z dokumentami strategicznymi, takimi jak Wrocławska Polityka Mobilności z 2013 r. czy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej z 2019 r. Zostały także powtórzone w Planie Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia z 2022 r. ,czyli już po organizacji panelu. Były także zgodne z programem wyborczym Jacka Sutryka z 2018 r.

Niestety, rekomendacje Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego ani zapowiedzi Urzędu Miejskiego z komentarza, dotyczące ich realizacji nie zostały potraktowane poważnie, a prezydent Jacek Sutryk zdecydowanie złamał swoją obietnicę.

POKAŻ FILTRY»

Projekt “Tramwaje i kolej dla klimatu” realizowany jest przez Stowarzyszenie Akcja Miasto i Towarzystwo Benderowskie oraz finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Wysokość przyznanego grantu to 102 356,90 €