Aleksandra Zienkiewicz

Aktywistka miejska, działająca na różnych polach: zrównoważonego transportu, planowania przestrzennego, ochrony drzew i terenów zieleni; Społeczna Rzecznik Pieszych z ramienia Akcji Miasto; liderka zwycięskiego projektu do WBO nr 710 Drzewa dla Wrocławia w edycji 2016.