Przejście na Świdnickiej się sprawdziło


Inicjatywy, Mobilność, Piesi