Filip Matusiak

Tato, mąż, inżynier, społecznik, wegetarianin i cyklista. Z zawodu programista, z zamiłowania miejski aktywista. W Akcji Miasto od początku, od dwóch lat w zarządzie. Odpowiedzialny za sprawy formalne, finansowe i techniczne. Fascynuje go miasto jako mechanizm, który można i należy wciąż udoskonalać.

List otwarty: Ochrona wrocławskich zabytków

Miejski Konserwator Zabytków Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków do wiadomości Prezydenta Miasta Wrocławia Szanowni Państwo, zaniepokojeni ostatnimi, nierzadko skandalicznymi, rozbiórkami fragmentów ...