Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął naszą uchwałę!