WROCŁAWSKIE TOROWISKA

Stan torowiska:

Stan torowiska:

bardzo dobry
dobry
przeciętny
zły
bardzo zły

Zdarzenia:

wykolejenia
awarie

akcjamiasto.org/torowiska

stan na: 31.12.2018