EWALUACJA WROCŁAWSKIEGO PANELU OBYWATELSKIEGO

W 2020 roku Urząd Miejski Wrocławia zorganizował Panel Obywatelski – czyli radę losowo, reprezentacyjnie wybranych obywateli. Mieli oni odpowiedzieć na pytanie „Jak usprawnić przemieszczanie się po Wrocławiu, mając na względzie poprawę jakości życia i ochronę klimatu?”.

Urząd miejski zapowiedział, że rekomendacje, które otrzymają ponad 80% głosów zostaną

wdrożone, a te ponad 65% głosów – gruntownie przeanalizowane. Po 3 latach sprawdziliśmy poziom realizacji tych obietnic.