Sprawdzamy realizację Wrocławskiej Polityki Mobilności

W ramach projektu przygotujemy 11 ekspertyz w następujących obszarach WPM:

Ruch pieszych i osób o ograniczonej sprawności ()
Polityka parkingowa
Transport rowerowy ()
Transport zbiorowy
Ekonomia i finanse
Planowanie przestrzenne
Kształtowanie zrównoważonej mobilności
Bezpieczeństwo przemieszczania się
Dialog społeczny
Transport samochodowy osobowy (indywidualny)
Ochrona środowiska

Wrocławska Polityka Mobilności (WPM) to najważniejszy strategiczny dokument o transporcie w mieście. Zobowiązuje ona urzędników i władze miasta do konkretnych działań na rzecz zrównoważonej mobilności.

Głównym celem WPM jest zmniejszenie odsetka podróży samochodem do 35%. Tymczasem przez 3 lata od uchwalenia WPM (2013 r.) we Wrocławiu zarejestrowanych jest o 14% więcej aut i na koniec 2016 r. było ich 639 na 1000 mieszkańców.

Chcemy sprawdzić, w czym tkwi problem. Dlatego przez rok analizujemy WPM rozdział po rozdziale. Spotykamy się z urzędnikami, wnioskujemy o informacje, zbieramy dane. Naszym celem jest obiektywna ocena zapisów WPM. Sprawdzimy, czy transport we Wrocławiu rzeczywiście jest zrównoważony. Ocenimy, w jakim stopniu cele WPM są realizowane.

POBIERZ WPM .pdf

NASZE EKSPERTYZY

class=

1. Ruch pieszych i osób o ograniczonej sprawności

We Wrocławiu jest 630 tysięcy pieszych. Czy wygodnie chodzi im się po mieście? Po raz kolejny to sprawdziliśmy. Tym razem wzięliśmy pod lupę zapisy Wrocławskiej Polityki Mobilności (WPM). Czy działania władz i urzędników je spełniają?

Od dawna zajmujemy się tematyką pieszą. W 2015 i 2016 realizowaliśmy duży projekt, w którym badaliśmy możliwości poruszania się po Wrocławiu, biorąc na warsztat bezpieczeństwo i wygodę pieszych. Zebrane przez nas obserwacje wraz z proponowanymi rozwiązaniami zawarliśmy w publikacji Pieszy Wrocław. Dobre praktyki i zestaw rekomendacji dla rozwoju miasta. Teraz przedstawiamy kolejne opracowanie.

3. Transport rowerowy

237 km dróg dla rowerów, 17 mln zł na rozwój ruchu jednośladów (w 2017 r.), strategia planowania inwestycji szeroko konsultowana z eksperckimi organizacjami po-zarządowymi — coraz więcej decyzji i podejmowanych działań sprzyja osobom wybierającym rower we Wrocławiu. Niestety, wskaźniki z Polityki Rowerowej Wrocławia są dalece nieosiągnięte.

Co zatem można poprawić, by rower stał się bezpieczną i wygodną alternatywą komunikacyjną dla jeszcze większej liczby wrocławian? Odpowiedzi w dużej mierze kryją się za obecnymi trudnościami, których rozwiązanie oficer rowerowy uznaje za priorytetowe, a także za dobrymi praktykami, których oczekujemy w większej liczbie. Obydwie poruszone powyżej kwestie analizujemy w eksperty-zie i odnosimy się do stanu faktycznego z sierpnia 2017 r.

Projekt finansowany z dotacji
Fundacji im. St. Batorego w ramach programu
"Demokracja w Działaniu"