Sprawdzamy realizację Wrocławskiej Polityki Mobilności

Ruch pieszych i osób o ograniczonej sprawności ()
Polityka parkingowa ()
Transport rowerowy ()
Transport zbiorowy ()
Ekonomia i finanse ()
Planowanie przestrzenne
Kształtowanie zrównoważonej mobilności
Bezpieczeństwo przemieszczania się
Dialog społeczny
Transport samochodowy osobowy (indywidualny)
Ochrona środowiska

Wrocławska Polityka Mobilności (WPM) to najważniejszy strategiczny dokument o transporcie w mieście. Zobowiązuje ona urzędników i władze miasta do konkretnych działań na rzecz zrównoważonej mobilności.

Głównym celem WPM jest zmniejszenie odsetka podróży samochodem do 35%. Tymczasem przez 3 lata od uchwalenia WPM (2013 r.) we Wrocławiu zarejestrowanych jest o 14% więcej aut i na koniec 2016 r. było ich 639 na 1000 mieszkańców.

Chcemy sprawdzić, w czym tkwi problem. Dlatego przez rok analizujemy WPM rozdział po rozdziale. Spotykamy się z urzędnikami, wnioskujemy o informacje, zbieramy dane. Naszym celem jest obiektywna ocena zapisów WPM. Sprawdzimy, czy transport we Wrocławiu rzeczywiście jest zrównoważony. Ocenimy, w jakim stopniu cele WPM są realizowane.

POBIERZ Wrocławską Politykę Mobilności .pdf

Projekt finansowany z dotacji Fundacji im. St. Batorego
w ramach programu „Demokracja w Działaniu”

NASZE EKSPERTYZY

1. Ruch pieszych i osób o ograniczonej sprawności

We Wrocławiu jest 630 tysięcy pieszych. Czy wygodnie chodzi im się po mieście? Po raz kolejny to sprawdziliśmy. Tym razem wzięliśmy pod lupę zapisy Wrocławskiej Polityki Mobilności (WPM). Czy działania władz i urzędników je spełniają?

Od dawna zajmujemy się tematyką pieszą. W 2015 i 2016 realizowaliśmy duży projekt, w którym badaliśmy możliwości poruszania się po Wrocławiu, biorąc na warsztat bezpieczeństwo i wygodę pieszych. Zebrane przez nas obserwacje wraz z proponowanymi rozwiązaniami zawarliśmy w publikacji Pieszy Wrocław. Dobre praktyki i zestaw rekomendacji dla rozwoju miasta. Teraz przedstawiamy kolejne opracowanie.

2. Polityka parkingowa

Tomasz Stefanicki, oficer pieszy z wrocławskiego magistratu, uznaje politykę parkingową za najważniejsze narzędzie w tworzeniu przestrzeni miejskiej przyjaznej dla ruchu pieszego. Trudno się temu dziwić — nie ma właściwie osiedla we Wrocławiu, na którym nie byłoby problemu z przejściem chodnikiem z powodu zastawienia go samochodami. We Wrocławskiej Polityce Mobilności urzędnicy określili, do czego należy dążyć w kwestii parkowania pojazdów. Czy cele te są realizowane?

3. Transport rowerowy

237 km dróg dla rowerów, 17 mln zł na rozwój ruchu jednośladów (w 2017 r.), strategia planowania inwestycji szeroko konsultowana z eksperckimi organizacjami po-zarządowymi — coraz więcej decyzji i podejmowanych działań sprzyja osobom wybierającym rower we Wrocławiu. Niestety, wskaźniki z Polityki Rowerowej Wrocławia są dalece nieosiągnięte.

4. Transport zbiorowy

Spadek odsetka podróży samochodem to główny cel Wrocławskiej Polityki Mobilności (WPM). Najłatwiej zrealizować go zachęcając mieszkańców do podróży komunikacją zbiorową. Ta nie będzie jednak atrakcyjna, jeśli nie nada się jej pełnego priorytetu.

5. Ekonomia i finanse

Miasto może uchwalić dowolną strategię, ale miernikiem jej realizacji zawsze będą polityczne decyzje. Ich częścią jest uwzględnienie zapisów danej strategii w budżecie. Jak jest w przypadku transportu? Czy możemy powiedzieć, że Wrocławska Polityka Mobilności jest rzeczywiście realizowana? Sprawdziliśmy to.

Projekt finansowany z dotacji Fundacji im. St. Batorego w ramach programu "Demokracja w Działaniu"